Select Page

WAT is Pro Deo

Pro deo of “tweedelijnsbijstand” is een bijstand (hulp) van een advocaat die wordt gegeven aan een persoon voor een uitgebreid juridisch advies of bij een procedure voor de rechtbank.

Slechts wanneer aan bepaalde voorwaarden in verband met het inkomen is voldaan, zal een advocaat worden toegewezen.

Er bestaat een volledige kosteloosheid of een gedeeltelijke kosteloosheid.

Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

 • 20 euro per aanstelling
 • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van die forfaitaire bijlage.

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding (en) ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro. Dit bedrag wordt bepaald door het pro deo bureau.

U kan zich gewoon melden bij een advocaat die pro deo zaken aanvaardt. Niet elke advocaat neemt pro deo zaken aan. U hoeft hiervoor niet naar een speciale dienst te gaan, zoals de zittingen van de tweedelijnsbijstand.

WIE komt in aanmerking

Dit is afhankelijk:

 • van uw inkomen
 • van de samenstelling van uw gezin
 • van het bestaan van eventuele buitengewone schulden
  (effectieve maandelijkse afbetaling van schulden-niet van uw hypothecaire lening !)

INKOMENSGRENZEN
cijfers geldig vanaf 1 september 2016
(worden 2 x per jaar aangepast- nl. op 1 april en op 1 september van elk jaar)

Alleenstaande (enkel uzelf staat op het attest samenstelling gezin)

 • volledige kosteloosheid
  max. € 978 netto/maand
 • gedeeltelijke kosteloosheid
  tussen € 978 en € 1.255 netto/maand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste (samenwonend kan bvb ook een meerderjarig kind zijn bij de ouders, broer bij zus enz. dus iedereen die onder 1 dak woont dient zijn inkomen op te geven)

 • volledige kosteloosheid
  max. € 1.255 netto/maand  (= gezinsinkomen)
  + € 173,48 pp ten laste:
  1 persoon ten laste=   € 1.428,48
  2 personen ten laste= € 1.601,96
  3 personen ten laste= € 1.775,44
 • gedeeltelijke kosteloosheid
  tussen € 1.255 en € 1.531 netto/maand (= gezinsinkomen)
  + € 173,48 pp ten laste
  1 persoon ten laste=   € 1.704,48
  2 personen ten laste= € 1.877,96
  3 personen ten laste= € 2.051,44

Er wordt rekening gehouden met:

De ontvangen onderhoudsgelden (= inkomen) of de betaalde onderhoudsgelden (mag worden afgetrokken van de inkomsten) en de uitzonderlijke lasten (bvb. de effectieve maandelijkse afbetalingen van schulden (vb.aan de gerechtsdeurwaarder)

Er wordt geen rekening houden met:

Huur, lening, kinderbijslag, water, gas, telefoon, elektriciteit en andere gewone onkosten

DOCUMENTEN nodig voor Pro Deo

U moet uw inkomsten en uitgaven bewijzen door documenten. U brengt deze mee op de 1ste raadpleging bij uw pro deo advocaat:

 • een recent (max 14 dagen oud) attest samenstelling gezin (gratis te bekomen op het stadhuis- geen uittreksel uit het bevolkingsregister, maar wel degelijk een attest samenstelling gezin)
 • een bewijs van uw inkomen van de laatste 3 maanden: vb. attesten van het O.C.M.W. of bewijzen van werkloosheidsuitkeringen, loonstrookjes, ziekte-uitkeringen, bankuittreksels van de storting van uw loon, en alles wat verband houdt met uw schuldenlast (effectieve afbetaling aan bvb. de gerechtsdeurwaarder of domein der penale boetes enz)

U dient bij uw pro deo advocaat ook enkele vragen te beantwoorden ivm eventuele spaargelden, uw woning, uw auto, de hulp die u krijgt van derden
(Hier vindt u de in te vullen vragenlijst)

Deze aanvraag dient door u ondertekend te worden. Het is het Bureau voor Juridische Bijstand (= het pro deo bureau) dat beslist al dan niet een kostenloze advocaat aan te stellen. Wanneer u een kostenloze advocaat werd geweigerd, kan u tegen die beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank (pas op: termijn = 30 dagen).

Als uw inkomsten vermeerderen of verminderen, moet u dient steeds onmiddellijk melden aan uw advocaat!

Enkele voorbeelden:

 • u bent in collectieve schuldenregeling: u dient het vonnis mee te brengen + het attest van uw schuldbemiddelaar dat u nog steeds onder collectieve valt met inkomsten, uitgaven en leefgeld vermeld
 • u bent minderjarig: een copie van uw identiteitskaart volstaat, u heeft altijd recht op een pro deo advocaat
 • u heeft nog een kind dat schoolloopt: indien uw kind 16 jaar is of meer, dient de schooldirectie een attest af te leveren dat uw kind daar school loopt en de richting te vermelden
 • u bent 66% invalide: u dient het attest mee te brengen
 • u heeft een zaak: u dient uw laatste BTW aangifte mee te brengen en uw laatste jaarrekening/aangifte

Indien u wil procederen tegen iemand uit uw gezin (bvb echtscheiding tegen uw man/vrouw) worden enkel uw eigen inkomsten meegeteld, niet deze van uw partner tegen wie u procedeert.

CONTACT

CAROLINE VANWYNSBERGHE

 

Telefoon

059 80 87 09

Fax

059 80 85 43

Kantoor

Koningsstraat 45
8400 Oostende

E-mail adres

caroline.vanwynsberghe@advocaat.be

3 + 6 =

Pro Deo Oostende

KantoorKoningsstraat 45
8400 Oostende
059 80 87 09
info@prodeo-oostende.be